ტრიმერი - trimeri

ტრიმერი ყველაზე იაფად და განვადების ყველაზე მოსახერხებელი პირობებით, ფასდაკლებით და 1 წლიანი გარანტიით, უფასო ადგილზე მიტანის სერვისთან ერთად. ფილიპსის, ქემეის, პანასონიკის და სხვა ბრენდების საუკეთესო პროდუქცია.

ტრიმერები ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის თმისა და წვერის მოვლის კატეგორიაში, მათი ფუნქციონალი საკმაოდ მარტივია და შესაბამისად, ძალიან გამოყენებადია. 

ისინი ძალიან ხშირად ხვდება ჩვენს სააქციო პროდუქტების სიაში, მათ შორის საპარსთან და თმის საკრეჭთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ განვადებით ყიდვა შესაძლებელია ოთხი ბანკის ონლაინ საბანკო განვადების მეშვეობით, ასევე მომხმარებლებს შეუძლიათ გადაიხადონ თანხა ბარათით ან კურიერთან მისი მიღებისას.

ტრიმერის ფასი 140 ლარიდან 300 ლარამდე მერყეობს და ეს მახასიათებელი გარდა ხარისხისა, დამოკიდებულია თავად მის ფუნქციონალზე:

  • Kemei საშუალო ფასი: 120 ლარი
  • Rozia Pro: 210 ლარი
  • Philips: 260 ლარი

შედარებისთვის, Philips-ის ტრიმერები როგორც წესი სხვადასხვა ტექნოლოგითაა აღჭურვილი, რაც განსაკუთრებით ძნელად მისადგომ ადგილებში მარტივ გამოყენებას უზრუნველყოფს, ხოლო შედარებით იაფიანი მოდელები ამ ტექნოლოგიას მოკლებულია, თუმცა სტანდარტული გამოყენების პირობებში მაინც ძალიან მოსახერხებელია.

Trimeri yvelaze iafad da ganvadebis yvelaze mosaxerxebeli pirobebit, fasdaklebit da 1 wliani garantiit, ufaso adgilze mitanis servistan erTad. Philips-is, Kemeis,Panasonikis da sxva brendebis sauketeso produqcia.

Trimerebi ert-erti yvelaze motxovnadi produqtia chveni internet magaziis tmisa da wveris movlis kategoriashi, mati funqcionali sakmaod martivia da shesabamisad, dzalian gamoyenebadia.

Isini dzalian xshirad xvdeba chvens saaqcio produqtebis siashi, mat shoris saparstan da tmis sakrechtan ertad. Agsanishnavia, rom ganvadebit yidva shesadzlebelia otxi bankis onlain sabanko ganvadebis meshveobit, aseve momxmareblebs sheudzliat gadaixadon tanxa baratit an kuriertan misi migebisas.

Trimeris fasi 140 laridan 300 laramde meryeobs da es maxasiatebeli garda xarisxisa, damokidebulia tavad mis funqcionalze:

  • Kemei sashualo fasi: 120 lari
  • Rozia Pro: 210 lari
  • Philips: 260 lari

Shedarebistvis, Philips trimerebi rogorc wesi sxvadasxva teqnologitaa agchurvili, rac gansakutrebit dznelad misadgom adgilebshi martiv gamoyenebas uzrunvelyofs, xolo shedarebit iafiani modelebi am teqnologias moklebulia, tumca standartuli gamoyenebis pirobebshi mainc dzalian mosaxerxebelia.

დასაწყისში დაბრუნება