ბენზოხერხები ("დრუჟბები")

ბენზო ხერხის ყიდვის საუკეთესო ადგილი ინტერნეტში, ყველაზე ფართო არჩევანი, 1 წლიანი გარანტია და უფასო ადგილზე მიტანა. გერმანული, რუსული, რუმინური დრუჟბები საუკეთესო ფასად და განვადების ყველაზე მოქნილი პირობებით, ბაღის ხელსაწყოების ინტერნეტ მაღაზიაში.

დრუჟბა, როგორც ბენზოხერხს ქართულ რეალობაში ხშირად უწოდებენ, ბაღის პროდუქტებით დაინტერესებული და ზოგადად, ხის ჭრასთან შეხებაში მყოფი ადამიანებისთვის ძალიან პოპულარული პროდუქტია და ჩვენს მაღაზიაშიც მას ფართო ადგილი აქვს დათმობილი.

ბენზო ხერხის ყიდვა ამჟამად 4 სხვადასხვა ბრენდს შორის არჩევნის გაკეთებითაა შესაძლებელი:

  • ბენზო ხერხი როიალი (იგივე Royal Aligator) - გერმანული ტექნოლოგიით დამზადებული ყველაზე გაყიდვადი ხერხი, 3 მაყუჩით და 3 KW-იანი ძრავით, რომელიც განსაკუთრებული ხარისხით გახლავთ გამორჩეული. მისი ფასი 244 ლარი, ხოლო განვადებით თვეში 15 ლარია.
  • დრუჟბა ბალტიკა - რუსული ძალიან გამძლე ხერხი, ასევე 3 მაყუჩით და ძალიან სასარგებლო სიგრძის რეგულირების ფუნქციით. ეს მოდელი სწორედ ამ ფუნქციის გამო იწვევს განსაკუთრებულ ყურადღებას და ძალიან ხშირად იყიდება, მითუმეტეს, რომ განვადებით წინა მოდელის მსგავსად ისიც თვეში 15 ლარი ღირს.
  • იტალიური ბენზო ხერხი Super Max - რომელსაც დამატებითი ჯაჭვი და დამცავი სათვალე მოყვება და ფასი კვლავ იგივეა, 244 ლარი. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლიგია იტალიურია, ის დამზადებულია ტაივანში (ზოგიერთი მოდელი ჩინეთში), თუმცა ხარისხის პრობლემა არ აქვს და 1 წლიანი გარანტიით იყიდება.
  • დაბოლოს, რუმინული, ყველაზე ძვირი, თუმცა ძალიან საიმედო Lux Garden-ის დრუჟბა, წარმოდგენილ დრუჟბებს შორის ყველაზე ახალი მოდელი, რომელიც თანდათან იხვეჭს პოპულარობას და მასზე მოთხოვნაც იზრდება.

ყველა ამ პროდუქტზე მოქმედებს უფასო საკურიერო სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით. მათი ყიდვა შესაძლებელია საბარათე გადახდით, საბანკო გადარიცხვით, ონლაინ განვადებით ან კურიერთან პირდაპირი ანგარიშსწორებით უშუალოდ ნივთის მიღებისას, შეკვეთიდან 1 ან 2 სამუშაო დღეში (თბილისის და რეგიონების შემთხვევაში).

benzo xerxis yidvis sauketeso adgili internetshi, yvelaze farto archevani, 1 wliani garantia da ufaso adgilze mitana. Germanuli, rusuli, ruminuri drujbebi sauketeso fasad da ganvadebis yvelaze moqnili pirobebit, bagis xelsawyoebis internet magaziashi.

Dujba, rogorc benzoxerxs qartul realobashi xshirad uwodeben, bagis produqtebit dainteresebuli da zogadad, xis chrastan shexebashi myofi adamianebistvis Zalian popularuli produqtia da chvens magaziashic mas farto adgili aqvs datmobili.

Benzo xerxis yidva amjamad 4 sxvadasxva brends shoris archevnis gaketebitaa Ssesadzlebeli:

Benzo xerxi roiali (igive Royal Aligator) - germanuli teqnologiit damzadebuli yvelaze gayidvadi xerxi, 3 mayuCiT da 3 KW-iani dzravit, romelic gansakutrebuli xarisxit gaxlavt gamorcheuli.

Misi fasi 244 lari, xolo ganvadebit tveshi 15 laria.

Drujba Baltika - rusuli dzalian gamdzle xerxi, aseve 3 mayuchit da dzalian sasargeblo sigrdzis regulirebis funqciit. Es modeli swored am funqciis gamo iwvevs gansakutrebul yuradgebas da dzalian xshrad iyideba, mitumetes, rom ganvadebit wina modelis msgavsad isic tveshi 15 lari girs.

Italiuri benzo xerxi Super Max - romelsac damatebiti jachvi da damcavi satvale moyveba da fasi kvlav igivea, 244 lari. Miuxedavad imisa, rom teqnoligia italiuria, is damzadebulia taivanshi (zogierti modeli chinetshi), tumca xarisxis problema ar aqvs da 1 wliani garantiiT iyideba.

Dabolos, ruminuli, yvelaze dzviri, tumca dzalian saimedo Lux Garden-is drujba, warmodgenil drujbebs shoris yvelaze axali modeli, romelic tandatan ixvechs popularobas da masze motxovnac izrdeba.

Kvela am produqtze moqmedebs ufaso sakuriero servisi mteli saqartvelos masshtabit. Mati yidva shegizliat sabarate gadaxdit, sabanko gadaricxvit, onlain ganvadebit an kuriertan pirdapiri angarishsworebit ushualod nivtis migebisas, shekvetidan 1 an 2 samushao dgeshi (Tbilisis da regionebis shemtxvevashi).

დასაწყისში დაბრუნება