ბლენდერი - blenderi

ბლენდერი მსოფლიოს საუკეთესო მწარმოებლებისგან, ბოშის, Kenwood-ის და სხვა ბრენდების პროდუქცია ფასდაკლებით, განვადების სუპერ პირობებით, 1 წლიანი გარანტიით და უფასო ადგილზე მიტანის სერვისით ყველგან. 

კითხვაზე, როგორ შევარჩიოთ ბლენდერი, ამომწურავ პასუხს ჩვენი ოპერატორეგისგან გაიგებთ, რომლებიც მაქსიმალურად დაგეხმარებიან მის არჩევაში, ყიდვაში და ნებისმიერ სხვა დახმარებასაც აღმოგიჩენენ, თუმცა დამატებით დეტალებს აქვე, ჩვენი ონლაინ მაღაზიის შესაბამისი კატეგორიის აღწერაშიც, ანუ ქვემოთ შეგიძლიათ გაეცნოთ:

ბლენდერის ტიპები

ბლენდერის ორი ყველაზე გავრცელებული ტიპი არსებობს, ხელის და სტანდარტული ანუ ჩასატვირთი. შესაბამისად, მათი გამოყენება, ფასი, კომპლექტაცია და სიმძლავრეც განსხვავებულია. Isurve.ge ორივე კატეგორიის პროდუქციას გთავაზობთ და როგორც წესი, მომხმარებლებს შორის ორივე მათგანი პოპულარობით სარგებლობს.

როგორ შევიძინოთ ბლენდერი ფასდაკლებით

არსებობს ორი მარტივი გზა, იმისთვის რათა ბლენდერი ფასდაკლებით შეიძინოთ:

  1. დაელოდოთ ჩვენს აქციებს, რომლებიც საკმაოდ ხშირად გვაქვს და საშუალება გეძლევათ მიიღოთ ან მნიშვნელოვანი ფასდაკლება ცალკეულ მოდელზე, ან ჯამური სხვაობა ფასთა შორის ორი ან რამდენიმე პროდუქტის ერთად შეძენისას, მაგალითად ბლენდერი და აეროგრილი ერთად და ა.შ. ფასდაკლებების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება ფეისბუქის და სხვა სარეკლამო წყაროების მეშვეობით ან პირდაპირ საიტის შესაბამის კატეგორიაში.
  2. გახდეთ ჩვენი კლიენტი რომელიმე სხვა პროდუქტის ყიდვის მეშვეობით და მიიღოთ ავტომატური 40 ლარიანი ფასდაკლება ყოველ მომდევნო შენაძენზე 1 წლის განმავლობაში. როგორც საბარათე ან ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდის, ისე განვადებით ყიდვის შემთხვევაში.

ბოშის ბლენდერი

ბოში საოჯახო ტექნიკის მწარმოებელი ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდია, მის ასორტიმენტში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ბლენდერსაც, რომელიც განსაკუთრებული სიმძლავრით და გამძლეობით გამოირჩევა.

Bosch-ის მოდელები აღჭურვილია უჟანგავი ფოლადის პირებით და 3 სიჩქარით. გვაქვს განსაკუთრებული აქცია, მისი და აეროგრილის ერთად შეძენის მსურველთათვის, რა შემთხვევაშიც ფასდაკლების ღირებულება ორივე ნივთზე ერთად ჯამურად 246 ლარია და სტანდარტულად ვრცელდება როგორც 1 წლიანი გარანტია, ისე უფასო მიტანის სერვისი საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ ადგილას.

kenwood ის ბლენდერი

Kenwood International ძალიან ცნობილი საერთაშორისო ბრენდია საოჯახო ტექნიკის წარმოების სფეროში. მისი პროდუქცია მრავალფეროვნებით, გამძლეობით და ნებისმიერი საფასო სეგმენტისთვის საინტერესო მოდელებით ხასიათდება.

isurve.ge-ზე ამ კომპანიის ბლენდერების ფართო არჩევანს გთავაზობთ, რომელთა ფუნქციონალი და ფასიც განსხვავებულია:

BLP400WH   ფასი: 226 ლარი. განვადებით თვეში 14 ლარი. სიმძლავრე 650ვ

BLX50RD ფასი: 439 ლარი, განვადებით თვეში 27 ლარი. სიმძლავრე 800 ვ
BL237 ფასი: 166 ლარი, განვადებით თვეში 11 ლარი, ტიპი: სტაციონარული
SB055 ფასი: 215 ლარი, განვადებით თვეში 14 ლარი, ყინულის მტვრევის ფუნქციით

კიდევ 12 დასახელების, ფუნქციონალის და ტიპის ბლენდერი, რომელთაც ეს ბრენდი გვთაზობს, ჩვენი საოჯახო ტექნიკის ინტერნეტ მაღაზიის შესაბამის კატეგორიაში შეგიძლიათ იხილოთ.

ბლენდერის ფასი

სტაციონალური ბლენდერების საფასო სეგმენტი 100-დან 500 ლარამდე შუალედს მოიცავს, ხოლო ხელის ბლენდერის ფასი 69 ლარიდან იწყება და 300 ლარამდე იზრდება, თუმცა ეს უკანასკნელი ბევრად უფრო მრავალფუნქციურია და ჩოფერსაც და დამატებით დეტალებსაც მოიცავს კომპლექტაციაში.

შედარებისთვის, შეგიძლიათ გაეცნოთ ფოტოებსაც: 

ხელის ბლენდერი  

ძვირიანი მარჯვენა მოდელი 2 ბრუნვის სიჩქარით და 4 ბლენდერის საცმით გახლავთ აღჭურვილი. აქვს ტურბო რეჟიმი და კეპვის ფუნქცია, მოყვება დიდი და პატარა ჯამები, სადღვები, საზომი ჭიქა და სხვა აქსესუარები. ასევე ძალიან მძლავრია (600 ვატი) და მოკლედ, ამ ტიპის ბლენდერების საუკეთესო მოდელს წარმოადგენს.

blenderi msoflios sauketeso mwarmoeblebisgan, Bosch-is, Kenwood-is da sxva brendebis produqcia fasdaklebit, ganvadebis super pirobebiT, 1 wliani garantiit da ufaso adgilze mitanis servisiT yvelgan. 


kitxvaze, rogor shevarchiot blenderi, amomwurav pasuxs chveni operatoregisgan gaigebt, romlebic maqsimalurad dagexmarebian mis archevashi, yidvashi da nebismier sxva daxmarebasac agmogichenen, tumca damatebit detalebs aqve, chveni onlain magaziis shesabamisi kategoriis agwerashic, anu qvemot shegidzliat gaecnot:

Blenderis ori yvelaze gavrcelebuli tipi arsebobs, xelis da standartuli anu chasatvirti. Shesabamisad, mati gamoyeneba, fasi, kompleqtacia da simdzlavrec gansxvavebulia. Isurve.ge orive kategoriis produqcias gtavazobt da rogorc wesi, momxmareblebs shoris orive matgani popularobit sargeblobs.

arsebobs ori martivi gza, imistvis rata blenderi fasdaklebit sheidzinot:

daelodot chvens aqciebs, romlebic sakmaod xshirad gvaqvs da sashualeba gedzlevat miigot an mnisvnelovani fasdakleba calkeul modelze, an jamuri sxvaoba fasta soris ori an ramdenime produqtis ertad sezenisas, magalitad blenderi da aerogrili ertad da a.s. fasdaklebebis sesaxeb informacia vrceldeba feisbuqis da sxva sareklamo wyaroebis mesveobit an pirdapir saitis sesabamis kategoriasi.

gaxdet cveni klienti romelime sxva produqtis yidvis mesveobit da miirot avtomaturi 40 lariani fasdakleba yovel momdevno senazenze 1 wlis ganmavlobasi. rogorc sabarate an nardi angarissworebit gadaxdis, ise ganvadebit yidvis semtxvevasi.

bosi saojaxo teqnikis mwarmoebeli ert-erti wamyvani brendia, mis asortimentsi gansakutrebuli adgili uwiravs blendersac, romelic gansakutrebuli simzlavrit da gamzleobit gamoirceva.

bosch-is modelebi arwurvilia ujangavi foladis pirebit da 3 sicqarit. gvaqvs gansakutrebuli aqcia, misi da aerogrilis ertad sezenis msurveltatvis, ra semtxvevasic fasdaklebis rirebuleba orive nivtze ertad jamurad 246 laria da standartulad vrceldeba rogorc 1 wliani garantia, ise ufaso mitanis servisi saqartvelos masstabit nebismier adgilas.

kenwood international zalian cnobili saertasoriso brendia saojaxo teqnikis warmoebis sferosi. misi produqcia mravalferovnebit, gamzleobit da nebismieri safaso segmentistvis saintereso modelebit xasiatdeba.

isurve.ge-ze am kompaniis blenderebis farto arcevans gtavazobt, romelta funqcionali da fasic gansxvavebulia.

დასაწყისში დაბრუნება