მაცივრები - რა შრომის გაწევა უწევდათ ჩვენს წინაპრებს იმისთვის, რაც ჩვენთვის დღეს მხოლოდ ხელის სამი მარტივი მოძრაობით მიიღწევა

თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია მა­ცივ­რის გა­რე­შე, მაგ­რამ ძვე­ლად არც ელექტრო­ე­ნერ­გია იყო და არც მა­ცი­ვა­რი. რო­გორ ახერ­ხებ­დნენ ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი გარ­კვე­უ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის მცი­რე დრო­ით მა­ინც შე­ნახ­ვას ან ცხელ ზა­ფხულ­ში წყლი­სა და ღვი­ნის გა­ცი­ე­ბას?

მაშინ ეს ბევრად რთული იყო. ახლა ფაქტობრივად, პროდუქტის გაციებაში ჩენი ძალისხმევა მხოლოდ ის არის, რომ სახლში მიტანილი პროდუქტი პარკებიდან ამოვალაგოთ და მაცივარში შევაწყოთ.

ეხლა ყველაფერი მარტივია, შებრძანდებით ინტერნეტ მაღაზიებში და რეკლამა: მაცივარი ფასდაკლება განვადება და ა.შ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა.

refrigerator

თით­ქმის XX სა­უ­კუ­ნის 70-იან წლე­ბამ­დე თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­ში, ნა­ყი­ნის გამ­ყიდ­ვე­ლებს სა­ნა­ყი­ნე ყუთ­ში ყი­ნუ­ლი ეყა­რათ. მა­ღა­ზი­ე­ბი და სა­სა­დი­ლო­ე­ბიც დიდი ყი­ნუ­ლის ლო­დებით მა­რაგ­დე­ბო­და. ის ყი­ნუ­ლი დიდ მა­ცივ­რებ­ში იყო გა­კე­თე­ბუ­ლი... შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის თბი­ლი­სე­ლე­ბიც იყე­ნებ­დნენ ყი­ნულს, თოვლს, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ?

XIX სა­უ­კუ­ნის ავ­ტო­რე­ბი მი­უ­თი­თე­ბენ თბი­ლი­სუ­რი სი­ცხი­სა და მტვე­რის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ იმა­საც აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ თბი­ლის­ში ყოფ­ნა იმ დროს არც თუ სა­ში­ში იყო, რად­გან მცხოვ­რებთ გრი­ლი სარ­და­ფე­ბი ეხ­მა­რე­ბო­დათ და ზამ­თარ­ში მო­მა­რა­გე­ბუ­ლი ყი­ნუ­ლი.

ცნო­ბი­ლია, რომ კა­ხე­თის მე­ფემ ლე­ვან­მა დღე­ვან­დელ სა­ინ­გი­ლო­ში - ფი­ფი­ნეთ­ში პირ­ვე­ლად და­ა­სახ­ლა ლე­კე­ბი, რომ სა­მე­ფო კა­რის­თვის კავ­კა­სი­ის მთე­ბი­დან ყი­ნუ­ლი ეზი­დათ. თბი­ლი­სე­ლებს კი ამ მხრივ დე­და­ქა­ლა­ქის სა­ნა­ხე­ბის მო­სახ­ლე­ო­ბა ამა­რა­გებ­და - ისი­ნი ყი­ნუ­ლი­სა და თოვ­ლის შე­ნახ­ვას მის­დევ­დნენ, რა­საც საკ­მა­ოდ დიდი ხნის ტრა­დი­ცია ჰქონ­და.

თბი­ლი­სის სა­ნა­ხე­ბი­დან შე­მო­ტა­ნი­ლი თოვლ-ყი­ნუ­ლით მა­რაგ­დე­ბო­და თბი­ლი­სის დუქ­ნე­ბი, რი­თაც აცი­ებ­დნენ - ღვი­ნოს, ხორ­ცე­ულს, თევ­ზე­ულს და სხვა­დას­ხვა საჭ­მელ-სა­ნო­ვა­გეს

ძვე­ლად, თბი­ლი­სური სახ­ლების სა­ყი­ნუ­ლე­ე­ბი იყო ღრმად ამოთხრილი სარდაფები, სადაც შრომატევადი ყურადღების მიქცევის გარეშე ვერ შეინარჩუნებდით ტემპერატურას.

დღევანდელობის შემხედვარე ძნელი წარმოსადგენია, რომ ვინმემ ამგვარი შრომა გაწიოს, როცა შესაძლებელია შეხვიდე ონლაინ მაღაზიაში, აარჩიო შენი სასურველი მაცივარი, ზომით, ფორმითა და რაც მთავარია თქვენი და მაცივრის შესაძლებლოებიდან გამომდინარე. აბა მაშ ამისთვის არ იღწვიან მეცნიერები, რომ ყოველდღიურობა გაგვიმარტივონ?!

დიახ, მაშინაც კი თუ ბიუჯეტში შეზღუდული ხართ, პატარა მაცივარი და მასზე არსებული დაბალი ფასები მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია.

სახლში მისული მშიერი კაცი, სამზარეულოში შესვლის თანავე მაცივრისკენ მიიწევს, რათა ის მამაკაცრი სურვილი დაიკმაყოფილოს, რომელზეც გამონათქვამიც არსებობს - კაცის ტვინის გზა კუჭზე გადისო.. რამდენმა იცნო ახლა საკუთარი თავი.. მათ შორის მეც.

არ გამოგრჩეთ: ისურვეს ერთ-ერთი წინა პოსტი მაცივრებთან დაკავშირებით.

ნუ მოიკლებთ სახლში, ისეთ წევრს, რომელიც სახლის ინტერიერსა და სიმყუდროვეს პეწს ძენს და რომელიც მუდამ თქვენს გვერდში იქნება მოშიებულსა თუ ნაბახუსევზე.

შემოდით ჩვენთან საიტზე და აარჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო!